ارتباط با ما (قدیمی)

ما را از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود بهره مند سازید و همچنین می توانید موضوعات پیشنهادی خود را برای ما بفرستید تا پس از بررسی ، در صورت احساس کمبود آن مطلب ، در سایت قرار داده شود . با تشکر

ALI110VFX@yahoo.com