درباره ی ما (قدیمی)

گرافیک در خدمت اسلام

همگی ما می دانیم که تاثیری که تصویر بر ذهن انسان می گذارد ، خیلی بیشتر از تاثیری است که یک متن یا یک سخن می گذارد است. پس با زبان تصویر می توان محتویات را به شکلی کاملا تاثیر گذار به ذهن دیگران منتقل کرد. اما چالش اصلی یک هنرمند انتخاب قالبی است که می خواهد در آن هنر آفرینی کند. رویکرد اصلی این سایت ، به کارگیری "گرافیک در خدمت اسلام" است. اسلام بهترین مضامین و محتویات را داراست و می توان با استفاده از آن بهترین آثار را خلق کرد ، بی آنکه در هزارتوی وسوسه های شیطان به تکاپو بیفتیم. با توجه به این که هنر و گرافیک (هم در کشور و هم در جهان) از اسلام و مضامین پرمحتوای آن فاصله گرفته است ، قرار است ان شاءالله با رویکردی اسلامی ، از گرافیک برای نشر موضوعات اسلامی استفاده کنیم. در این راستا سعی خواهیم کرد که از بروزترین ابزار و مطالب آگاه باشیم و شما را هم آگاه کنیم تا ان شاءالله دریچه ای باشیم برای گسترش محتویات اسلامی در قالب هنر و گرافیک . . .

ما زنده از آنیم که آرام نگیریم . . . موجیم که آسودگی ما عدم ماست